การจัดส่งสินค้า

×


การขนส่งเป็นอีกหนึ่งตัวแปรที่ใช้วัดคุณภาพของการบริการที่ดีได้เลย สิ่งสำคัญที่ผู้ประกอบการจะต้องคำนึงในเรื่องของการขนส่งก็คือ การตรงต่อเวลา และความปลอดภัยของสินค้า ดังนั้นเราจึงต้องมีการห่อหุ้มสินค้าเพื่อให้สะดวกและประหยัดเวลาในการเคลื่อนย้าย และเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดจากการเคลื่อนย้ายระหว่างการขนส่ง