มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์-ได้สร้างโรงอาหารโรงเรียนอ่างทอง

มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ ได้เล็งเห็นความสำคัญของ การศึกษาและนักเรียนโรงเรียนอ่างทอง เด็กนักเรียนไม่มีโรงอาหาร มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์ได้สร้างโรงอาหารเพื่อใช้เป็นที่รับประทานอาหารแก่นักเรียนและคุณครู จำนวน 529650

×