Union Carton Industry CO.,LTD ได้อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิงประจำปี2565

Union Carton Industry CO.,LTD ได้อบรมดับเพลิงและซ้อมอพยพหนีไฟ อบรมดับเพลิงประจำปี2565 ให้กับพนักงาน ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามกฎหมายเรียนรู้การดับเพลิงขั้นพื้นฐานอย่างถูกวิธีด้วยอุปกรณ์ต่างๆ พร้อมทั้งฝึกปฏิบัติการตอบโต้เหตุฉุกเฉินไฟไหม้อย่างปลอดภัย

×