มูลนิธิชินเศรษฐวงศ์-การช่วยเหลือสังคมในวิกฤต COVID-19

ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาด ที่ทำงาน โรงงาน หรือสถานประกอบการเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่มีความเสี่ยง เนื่องจากมีผู้คนจากหลายสถานที่มารวมตัวกัน ซึ่งทำให้ความเสี่ยงเพิ่มมากขึ้นเป็นทวีคูณ แม้สถานประกอบการของท่านจะมีมาตรฐานทางด้านความปลอดภัยที่สอดคล้องกับกฎระเบียบของหน่วยงานต่าง ๆ หรือมีการดำเนินการพื้นฐานเกี่ยวกับโควิด-19 รวมถึงแนวทางการป้องกันด้านอนามัยส่วนบุคคล เช่น การสวมหน้ากาก การล้างมือ การเว้นระยะห่างอย่างเข้มงวด แต่ความเสี่ยงต่อการติดเชื้อจากภายนอกก็ยังคงมีอยู่ ซึ่งพนักงานของท่านอาจจะนำเชื้อโควิด-19 เข้ามาแพร่ในสถานประกอบการได้ทุกเมื่อ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ผู้ติดเชื้อโควิด-19 หลายรายอาจไม่แสดงอาการ จึงเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดในสถานที่ทำงานอย่างมาก ดังนั้น สิ่งสำคัญสำหรับโรงงานและสถานประกอบการทุกแห่งคือการคัดกรองหรือตรวจ COVID-19 ก่อนเข้าทำงานเพื่อลดการแพร่ระบาด

×